Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destekleri

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Destekleri

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet...

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal...

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Destekleri

Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme...

Fizibilite Danışmanlığı

Bir hizmete fikre ya da ürüne yapacağımız yatırımlarda rakiplerinizi tanımadan ve başlangıçta...

İŞKUR Destekleri

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı...

Kalkınma Ajansları Destekleri

Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını ve bölge ekonomisinin...

Tübitak Destekleri

EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar...

KOSGEB Destekleri

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin...

TTGV Destekleri

Yetenekleri ve farklı uzmanlıkları bir araya getirmeyi amaçlayan İdeaport, Türkiye teknoloji ve inovasyon...

AR-GE Danışmanlığı

Günümüzde verimlilik, katma değer ve sürdürülebilir rekabet kavramları firmaların iş hayatındaki...

Girişimcilik Danışmanlığı

Mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerine, proje fikri olan ve kendi işini kurmak...

İş Planı Danışmanlığı

Şirketinizin sahip olduğu kaynakların doğru kullanılması değer zincirinin belirlenmesi için stratejik...

Developed and powered by