1. KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda belirlenen öncelikler dikkate alınarak rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak.

Destek Kalemleri
1. Ajans tarafından belirlenmektedir.

Kimler Başvurabilir?
İşletmeler
Üniversiteler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kar amacı güden kamu kuruluşları
Kar amacı gütmeyen kamu kuruluşları

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Ajanslar tarafından teklif çağrısına göre belirlenmektedir.
Başvuru Dönemi: Çağrılı
*Uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin azami %75’i.

2. FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

Amaç ve Kapsam
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasının yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Destek Kalemleri
1. Ajans tarafından belirlenmektedir.

Kimler Başvurabilir?
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Yerel yönetimler
• Üniversiteler
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Birlikler ve kooperatifler**
• Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)***
• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• İş geliştirme merkezleri

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Ajanslara göre değişiklik göstermektedir.
Destek Oranı: En az %25 – En fazla %100
Başvuru Dönemi: Çağrılı

3. TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Eğitim ve Danışmanlık)

Amaç ve Kapsam
Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri vermek.

Destek Kalemleri
a) Eğitim
b) Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
c) Geçici uzman personel görevlendirme
d) Danışmanlık
e) Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma vb. destekler

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletmeler
Kamu Kurumları*
STK*
*OSB, TGB, İŞGEM, Birlik ve Kooperatif İşletmeleri Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Destek Özellikleri
Destek Türü: Eğitim + Danışmanlık
Destek Miktarı: Başvuru kapsamına göre belirlenmektedir.
Başvuru Dönemi: 2’şer aylık dönemler