Günümüzde verimlilik, katma değer ve sürdürülebilir rekabet kavramları firmaların iş hayatındaki devamlılığı için bir zorunluluktur. Bu özelliklerin gerçekleşmesi AR-GE çalışmaları ile mümkündür. AR-GE çalışması yapmayan firmaların karlılıkları azalmakta, değer/fon yaratamamaktadır. AR-GE mal ve hizmet üretimi yapan firmaların mali ve kurumsal bir yapıyı sürdürmeleri için olmazsa olmaz bir faaliyettir. Bu faaliyet kamunun da birinci öncelikte kaynak ayırdığı, hibe ve teşviklerle desteklediği en önemli alandır.

Ar-Ge ‘ye Sağlanan Destek ve Teşvikler Neler?
  • Ar-Ge projeleri için fikir üretmek ve Ar-Ge çalışmaları için stratejik planlama yapmak
  • Ar-Ge proje planlarını hazırlamak ve proje ile ilgili tüm süreçleri yönetmek
  • Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili eğitim ve yönlendirmeleri firmalara vermek
  • Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili projeleri ilgili kurumlara hazırlamak, başvuru süreçlerini yakından takip ederek yönetmek
  • Teknopark ve Ar-Ge Merkezi başvuruları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek, bu süreci yakından takip edip, yönetmek.

Turna Danışmanlık ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge ve tasarımlara sağlanan tüm teşvik ve destek mekanizmalarına yönelik tüm süreçlerde firmaların ihtiyaçlarına birebir cevap vererek danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Turna Danışmanlık olarak, farklı sektörlerde Ar-Ge tasarım ve yenilikçi faaliyetlerini yürüten tüm firmalara kendi yapılarına uygun olan teşvik ve hibeleri önermekteyiz. Teknoloji geliştirme bölgeleri, proje bazlı destekler, Ar-Ge merkezi gibi konularda şirketleri bilgilendiriyor ve en uygun destek ve teşviklerden faydalanmaları konusunda yönlendirmeler yapıyoruz.