1. İDEAPORT (DANIŞMANLIK )

Amaç ve Kapsam
Yetenekleri ve farklı uzmanlıkları bir araya getirmeyi amaçlayan İdeaport, Türkiye teknoloji ve inovasyon ekosisteminin iş-fikir-politika geliştirme platformu olarak tasarlanmıştır. Platform kapsamında hazırlanan yayınlar, sektör analizleri, raporlar, video röportajlar, ortak akıl toplantıları ve seminer gibi araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Destek Kalemleri
a) Ortak akıl toplantıları
b) Raporlar, yayınlar, seminerler
c) Atölye çalışmaları, videolar vb.

Kimler Başvurabilir?
Girişimci
KOBİ

Destek Özellikleri
Destek Türü: Danışmanlık*
Destek Miktarı: Mali program değildir.
Başvuru Dönemi: Sürekli
*İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların İdeaport ile bir araya getirilmesi ile yenilikçi fikirlere ve bu fikirlerin sahiplerine doğrudan ulaşım imkânı sağlanmaktadır.

2. İDEANEST (KİTLESEL KAYNAK GELİŞTİRME PLATFORMU) (DANIŞMANLIK )

Amaç ve Kapsam
İhtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluşturmayı hedefleyen bir kitlesel kaynak oluşturma platformu olup, fikir aşamasından projeye dönüşebilecek teknoloji tabanlı erken aşama yeni ürün fikirleri ile akademik araştırma projelerine doğru görünürlüğü sağlamak.

Destek Kalemleri
a) Kitlesel fonlama imkânı sağlanması
b) Ekosistem içinde ihtiyaçları olan diğer kaynaklara (bilgi, network, danışmanlık, ayni destekler vb.) erişimlerinin kolaylaştırılması.

Kimler Başvurabilir?
Girişimci*
KOBİ**
Akademisyen*

*Teknoloji tabanlı erken aşama ürün veya hizmet fikirleri
**Teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetler
***Teknoloji alanında yapılan akademik araştırma projeleri.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Danışmanlık*
Destek Miktarı: Mali program değildir.
Başvuru Dönemi: Sürekli
*Fikir sahipleri ile akademisyenleri doğru finansman ve uzmanlıklarla buluşturmayı amaçlayan bir çevrimiçi platform işlevi görmektedir. Fikir sahipleri ile araştırmacılar kendilerine uygun finansman kaynağını bulabileceği gibi, fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları teknik yetkinlikler ve uzmanlarla da bir araya gelebilir, fikirlerinin kanatlanmasını sağlayabilir.3. XNOVATE (DANIŞMANLIK)

Amaç ve Kapsam
Özel sektörün rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Destek Kalemleri
a) Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
b) İnovasyon profesyonellerine en yeni pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve uygulanacağı yaratıcı ortamlar
c) Atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler, uygulamalar, yayınlar

Kimler Başvurabilir?
Girişimciler
Ekipler
İşletmeler

Destek Özellikleri
Destek Türü: Danışmanlık*
Destek Miktarı: Mali program değildir.
Başvuru Dönemi: Sürekli
*Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon sorunlarını belirliyor, sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor ve çözümü prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendirmektedir. Ayrıca, Xnovate İnovasyonLiderliği Fellowship Programı ile 35 yaş altı genç profesyonellere inovasyon alanında derinleşme fırsatı sağlamaktadır.

4. HİT (DANIŞMANLIK )

Amaç ve Kapsam
TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Destek Kalemleri
a) Mentörlük
b) İş geliştirme
c) Pazarlama
d) Sertifikasyon
e) Danışmanlık

Kimler Başvurabilir?
Girişimci

Destek Özellikleri
Destek Türü: Danışmanlık*
Destek Miktarı: 50.000 ABD
Başvuru Dönemi: Sürekli
*Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım Programı” HİT, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.