1. GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Ar-Ge harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge indiriminden faydalanma imkânı sağlamak.

Destek Kalemleri
a) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine Ar-Ge harcamalarına yönelik vergi indirimi

Kimler Başvurabilir?
KOBİ*
Büyük İşletme*
*Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri
5746 Sayılı Kanun; KOSGEB tarafından Kuruluş Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Vergi İndirimi
Destek Miktarı: Ar-Ge harcamalarının %100’ü oranında Ar-Ge İndirimi
Başvuru Dönemi: Sürekli

2. KOOPERATİFLERİN ARACILIK ETTİĞİ KREDİLER (KREDİ)

Amaç ve Kapsam
Esnaf ve sanatkârın finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılan kredinin masrafları Hazine Müsteşarlığınca karşılanmaktadır.

Destek Kalemleri
a) Sıfır/Düşük Faizli Kredi

Kimler Başvurabilir?
KOBİ (Esnaf ve Sanatkârlar)
Girişimci (KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar)

Destek Özellikleri
Destek Türü: Sıfır/Düşük Faizli Kredi
Destek Miktarı: 30.000 – 100.000 TL
Başvuru Dönemi: -