1. İSTİHDAM YARDIMI PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yükseköğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların istihdamını sağlamak.

2. PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ - (HİBE)

Amaç ve Kapsam
İşletmeler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerini tamamlayabilmelerini sağlamak.

3. YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ - (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin etkinliğini ve seviyesini yükseltmek.

4. İHRACAT TAŞIMALARINA NAVLUN DESTEĞİ - (HİBE)

Amaç ve Kapsam
İhracatçıların; Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyeti, Afrika Ülkeleri ve diğer ülkelere, gemi, tır ve uçak ile yapılan ihracatlarında, navlun giderleri desteklenerek, hem işletmelerin ihracat düzeylerini, hem de belirlenen ülkelere yapılan ihracat düzeyini artırmak hedeflenmektedir.

5. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ - (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti görüşmelerini destekleyerek, ihracat etkinliğini, düzeyini artırmak ve bilinirliklerini yükseltmek.

6. UR-GE DESTEĞİ - (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmektir.

7. YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımını sağlamak ve uluslararası düzeyde katılımı artırmak.

8. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ - (KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, Para Kredi Koordinasyon Kurulu tarafından Resmi Gazete’de her yıl yayımlanan karara ilişkin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan ürün listesinde bulunan ürünlerin ihracatı ile ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelini arttırmak.

9. DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ - (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkân veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

10. YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen (Türkiye Ticaret Merkezi) tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerin desteklenmesi ile işletmelerin yurtdışında bilinirlilik düzeyini yükseltmek.

11. MARKA TURQUALITY DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelerin, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajını oluşturmak ve yerleştirmek.

12. HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretini destekleyerek, yurtdışında markalaşmalarını sağlamak.

13. E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla e-ticaret sitelerine üye olmalarını sağlayarak, ihracat etkinliğini ve düzeyini artırmak ve bilinirliklerini yükseltmek.

14. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE GİRİŞ DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Proje bazlı olarak firmaların ihtiyacı olan; yazılım alımı, eğitim/danışmanlık, müşteri ziyaretleri, sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine ekipman alımı ve yurt dışı ofis depo kiralama giderlerini destekleyerek, Küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz firmaların tedarik zincirine eklemlenmesini sağlamak.

15. TASARIMCI ŞİRKETLERİN VE OFİSLERİN DESTEKLENMESİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerini destekleyerek, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

16. TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Tasarımcı şirketlerinin tasarım ve ürün geliştirme projelerini destekleyerek, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.