1. ELEKTRONİK, HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi ve desteklenmesidir.

Destek Kalemleri
a) Projede kullanılan malzeme giderleri
b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri
c) Proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler
d) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler
e) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme
Kamu Kurum Kuruluşu*

*Kuruluşlar ve İşletmeler bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Üst limit yok.
Destek Oranı: %75
Başvuru Dönemi Çağrılı (yıllık olarak)
* Destek Miktarı çağrının konusuna ve bütçe imkânlarına göre belirlenmektedir.