Şirketinizin sahip olduğu kaynakların doğru kullanılması değer zincirinin belirlenmesi için stratejik planlamaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Turna Danışmanlık iş planı hizmeti ile sizlere iş planı çerçevesinde tüm süreçlerin ve senaryoların hazırlanmasını ve şirketinizin uzun yıllar boyunca sürdürülebilir bir büyüme ile ilerlemesini sağlayacaktır.

İş Planı Yapmanın Önemi & Kazançları
Yeni gireceğiniz bir sektör ya da açacağınız bir firma için hazırlayacağımız iş planı ile büyük kazançlar elde etmenizi ve risklerden korunmanızı sağlamaktayız. Gerçekçi öngörüler ve doğru kararları içeren bir iş planı sizin iş fikirlerinizin “yapılabilirlik” açısından değerlendirilmesini sağlamaktadır. Hazırlayacağımız iş planı size fon sağlayacak ve yatırım yaparken doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Ticari amaçlarınızın ve finansmanınızın temeli olan iş planı, iş ve işçi bulma kurumları, bankalar ve devlet destekli programlar tarafından da şart koşulan bir plandır. İş planını yaptırmanız ve bu plana göre ilerlemeniz sizin için gelecekte birçok olumlu imkânın ön koşuludur.

İş Planı Hizmetinde Turna Danışmanlık’ın Tercih Edilme Sebepleri
Yıllar içinde edinilen bilgiler ve deneyimler sonucunda iş planınızı iş fikrinizden başlayarak yatırım sonrasına kadar her açıdan değerlendirerek hazırlamaktayız.
Şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini bilmeniz hangi kararları alıp almamanız konusunda size ışık tutacaktır. Gerçekçi ve objektif hazırlanacak SWOT analiziniz ise iş planınızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Şirketin güçlü yanlarını keşfettikten sonra kendisine rekabet avantajı sağlayacak kaynakları etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğini raporlayan uzmanlarımız ayrıca şirketin zayıf yönleriyle ilgili de öneriler hazırlamaktadırlar. Şirketin zayıf yanlarını fırsata çevirme konusunda öneriler sunan iş planında şirketi kısa ve uzun vadede zarara uğratması beklenen konular da çözümlenmeye çalışılmaktadır.
SWOT ve diğer tüm analizler ışığında firmanızın sektör lideri olması, dikey yâda yatay büyümesi sürdürülebilir kurumsal ve mali bir yapının kurulması konusunda öneriler sunmaktayız.

Birlikte karar vermiş olduğumuz konuları kısa, orta ve uzun vadede stratejiye döküp bunların planlamasını yapıyor ve eylem programlarını hazırlamaktayız.