1. Destek kullanılmadan önce başvuru yapılması gereken desteklerde desteği veren kuruluş projeyi uygun görüp sözleşme imzalandıktan sonraki harcamalar destek kapsamında olacaktır, sözleşme öncesi harcamalar desteklenmeyecektir.

  2. Desteklenme oranları değişiktir, oranlara göre kurumun vereceği desteği tamamlar şekilde sizin katkınız olacaktır.

  3. Avans ödemesi olan devlet destekleri hariç tüm harcamalar için önce harcamayı şirketiniz hesabından ve/veya şirket kredi kartından yapacaksınız, ödeme dekontu ve faturayı ibraz edeceksiniz, şahsi hesaplarınızı kullanmayınız elden ödeme yapmayınız. Nakit ödeme yapıldığı taktirde bu ödemeler hiçbir şekilde desteği veren kurum tarafından ödenmeyecektir.

  4. Destek geri ödemesi için belli bir süre geçebilir.

  5. Ön ödemeli desteklerde veya destek kapsamında verilecek krediler için bankalardan avans/kredi tutarında teminat mektubu vermeniz gerekecektir.

  6. Desteklerin geri ödenmesinden sonra sürelere dikkat etmeniz gerekecektir. Ticaret Bakanlığı’nın “fuar desteklerinde” faturadan itibaren en geç 180 gün içinde kuruma ibraz zorunluluğu vardır. Uygulamada ibraz süresinde değişiklik olursa kurum bunu ilan edecektir.

  7. Girişimcilik desteğinde mevcut uygulama esaslarına göre önce KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlamanız sonra şirket kurmanız ve iş planınızı KOSGEB veri tabanına yükleyerek müracaat etmeniz gerekmektedir.

  8. Destek programları kapsamında kurumlara sunulan projelerde “ara dönem ve nihai dönem raporu hazırlama zorunluluğu” varsa bu raporlar zamanında kuruma sunulmak zorundadır. Aksi taktirde ilgili desteğe ilişkin ara dönem ve nihai dönem raporlarında eksiklik olursa ilgili destekten 3 yıl süreyle yararlanılamamaktadır.